Author: kit

ยกพิพากษาจำคุกคดีจำนำข้าว ช่วยยับยั้งทุจริตเชิงนโยบาย

ชูตัดสินคดีติดตะรางคดีจำนองข้าว ช่วยยั้งคดโกงเชิงแนวทาง   นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เอ่ยถึงคำตัดสินติดตะรางคดี “ข้าวจีทูจี” ที่มีนักการเมือง  เจ้าหน้าที่รัฐรวมทั้งนักธุรกิจถูกวินิจฉัยติดตะรางคนละหลายสิบปีลดหลั่นกันไปว่าจำเป็นต้องนับได้ว่าเป็นคำตัดสินที่เป็นบทเรียนสำคัญของสังคมไทย โดยยิ่งไปกว่านั้นผู้กระทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ทั้งยังนักการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีการกระทำคดโกงกินสินบน   . นอกจากนี้คำวินิจฉัยติดตะรางคดี “ข้าวจีทูจี” ยังมีส่วนอย่างสำคัญสำหรับการยั้งการโกงเชิงหลักการที่สร้างความสูญเสียแก่ชาติ บ้านเรือนอย่างมากมายมหาศาล ตอนที่ผู้มีส่วนร่วมกับการโกงเชิงแนวทางได้รับผลดีจากเงินทรัพย์สินที่คดโกงไปเยอะๆ . คำวินิจฉัยติดคุกคดี “ข้าวจีทูจี”

Continue reading