โปรดเกล้าฯถอดยศ ‘พ.ท.หญิงลักศิกุลธินี-น.ท.พสิษฐ์’


 โปรดเกล้าฯถอดตำแหน่ง ‘พ.ท.หญิงลักศิกุลธินี-น.ท.พสิษฐ์’

 

พระราชวโรงการโปรดเกล้าฯถอดตำแหน่ง-ขอคืนเครื่องราชฯ “พ.ท.หญิงลักศิกุลธินี” แล้วก็ “น.ท.พสิษฐ์” เหตุผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วรุนแรง

 

 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๒ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดขั้นทหารและก็ขอคืนเหรียญ

 

มีพระราชวโรงการโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอดนายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๒ ราย ออกมาจากขั้นทหาร เพราะว่ากระทําความผิดพลาดระเบียบทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมายี่ห้อ ๑๒ ที่พ.ร.บ.ขั้นทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙ ปรับแก้เสริมเติม โดยพ.ร.บ.ตำแหน่งทหาร (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๐๑ ประกอบกฎระเบียบกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงผู้ซึ่งไม่ควรจะดํารงอยู่ในขั้นทหารและก็บรรดาศักดิ์ พุทธศักราช ๒๕๐๗ ข้อ ๒ รวมทั้งทรงพระขอความกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตให้ขอคืนตราที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นยี่ห้อตามข้อ ๖ และก็ข้อ ๗ (๔) ของกฎระเบียบสํานักนายกฯ กล่าวถึงการขอสิ่งของพระบรมราชานุญาตขอคืนเหรียญ พุทธศักราช ๒๕๔๘ ดังต่อไปนี้

 

 

๑. พันโทหญิง ลักศิกุลธินี ตันขว้าง ขึ้นตรงต่อทัพบก ออกมาจากตำแหน่งทหาร เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งไล่ออกจากราชการ รวมทั้งขอคืนเหรียญตราชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย รวมทั้งเหรียญจักรมาลา

 

๒. นาวาอากาศโท พสิษฐ์ ข้างลูก ขึ้นตรงต่อทัพอากาศ ออกมาจากตำแหน่งทหาร เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้ออกจากราชการ และก็ขอคืนเหรียญตรา ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จตุรรถาภรณ์ช้างเผือก สี่รถาภรณ์มงกุฎไทย และก็เหรียญจักรมาลา

 

ประกาศในวันที่ ๓๑ ต.ค. พุทธศักราช ๒๕๖๐ คนรับตอบสนองพระราชวโรงการ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ์ รองนายกฯ

 

 

สนับสนุนโดย: Ballniyom เว็บไซต์ แทงบอลออนไลน์ อันดับ 1 ของประเทศไทย